Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Меню сайту

Психолог радить...

 <

Бібліотека

<

Блог для конкурсу

 <
Н-з МОН від 13.04.2011 № 329 Критерії оцінювання
Н-з МОН від 21.08.2013 №1222 критерії оцінювання 

Для 3-тіх класів Наказ МОН від 16.09.2020 № 1146 Про затвердження метод рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 3-4 класів НУШ

Наказ МОН від 04.02.2021 № 143 ПРО ДООПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ ТРЕТІХ І ЧЕТВЕРТИХ КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ


Лист МОН від 30.03.2021 № 1.9-174 ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ 3 КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА УЧНІВ 4 КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

Наказ МОН від 20.08.2018 № 924 Про затвердження мотод рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класів НУШ
Наказ МОН від 27.08.2019 № 1154 Про затвердження метод рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 2-ого класу
              оцінювання навчальних досягнень учнів
                     основної й старшої школи
------------------------------------------------------------------
|Рівні навчальних|Бали|  Вимоги до знань, умінь і навичок учнів  
|    досягнень                                        
|----------------+----+------------------------------------------
|  I. Початковий |  1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення         
|                |----+------------------------------------------
|                |  2 |Учні відтворюють незначну частину         
|                |    |навчального матеріалу, мають нечіткі      
|                |    |уявлення про об'єкт вивчення              
|                |----+------------------------------------------
|                |  3 |Учні відтворюють частину навчального      
|                |    |матеріалу; з допомогою вчителя виконують  
|                |    |елементарні завдання                      
|----------------+----+------------------------------------------
|  II. Середній  |  4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють      
|                |    |основний навчальний матеріал, можуть      
|                |    |повторити за зразком певну операцію, дію  
|                |----+------------------------------------------
|                |  5 |Учні відтворюють основний навчальний      
|                |    |матеріал, здатні з помилками й            
|                |    |неточностями дати визначення понять,      
|                |    |сформулювати правило                      
|                |----+------------------------------------------
|                |  6 |Учні виявляють знання й розуміння основних
|                |    |положень навчального матеріалу. Відповіді 
|                |    |їх правильні, але недостатньо осмислені.  
|                |    |Вміють застосовувати знання при виконанні 
|                |    |завдань за зразком                        
|----------------+----+------------------------------------------
| III. Достатній |  7 |Учні правильно відтворюють навчальний     
|                |    |матеріал, знають основоположні теорії і   
|                |    |факти, вміють наводити окремі власні      
|                |    |приклади на підтвердження певних думок,   
|                |    |частково контролюють власні навчальні дії 
|                |----+------------------------------------------
|                |  8 |Знання учнів є достатніми. Учні           
|                |    |застосовують вивчений матеріал у          
|                |    |стандартних ситуаціях, намагаються        
|                |    |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші   
|                |    |зв'язки і залежність між явищами, фактами,
|                |    |робити висновки, загалом контролюють      
|                |    |власну діяльність. Відповіді їх логічні,  
|                |    |хоч і мають неточності                    
|                |----+------------------------------------------
|                |  9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, 
|                |    |застосовують знання в стандартних         
|                |    |ситуаціях, уміють аналізувати й           
|                |    |систематизувати інформацію, використовують
|                |    |загальновідомі докази із самостійною і    
|                |    |правильною аргументацією                  
|----------------+----+------------------------------------------
|  IV. Високий   | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні  
|                |    |використовувати їх у практичній           
|                |    |діяльності, робити висновки, узагальнення 
|                |----+------------------------------------------
|                | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог    
|                |    |навчальних програм, аргументовано         
|                |    |використовують їх у різних ситуаціях,     
|                |    |уміють знаходити інформацію та            
|                |    |аналізувати її, ставити і розв'язувати    
|                |    |проблеми                                  
|                |----+------------------------------------------
|                | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі
|                |    |та в межах вимог навчальних програм,      
|                |    |усвідомлено використовують їх у           
|                |    |стандартних та нестандартних ситуаціях.   
|                |    |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, 
|                |    |узагальнювати опанований матеріал,        
|                |    |самостійно користуватися джерелами       
|                |    |інформації, приймати рішення              
------------------------------------------------------------------ 

 

Корисні посилання

Powered by Шаблоны Joomla.|Шаблоны Joomla Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.